ชวนรักลูกเลิกเหล้ารับวันเด็ก

สร้างสายใยครอบครัวอบอุ่น

 

 ชวนรักลูกเลิกเหล้ารับวันเด็ก

 

          วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีจะตรงกับวันเด็กแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 มกราคม หลายหน่วยงานได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องหนูไว้อย่างมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงความคิดอ่านและโชว์ความสามารถกันเต็มที่ มีการมอบรางวัลพิเศษเป็นขวัญกำลังใจสำหรับเด็กดี สถานที่ราชการสำคัญๆ หลายแห่งเปิดประตูให้เด็กๆ เข้าชมฟรี สามเหล่าทัพจัดรถถัง เครื่องบินให้ทดลองขึ้นขับอย่างสนุกสนาน ทำเนียบรัฐบาลก็เปิดห้องทำงานท่านนายกฯ ให้เด็กนั่งเก้าอี้นายกฯ สักครั้งในชีวิต ซึ่งกระตุ้นให้เด็กของเรามีความฝันและรู้จักหน้าที่

 

          สำหรับวันเด็กปีนี้ก็มีกลุ่มเยาวชนที่วอนขอให้ผู้ใหญ่เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็กๆ ได้ร่วมกันใช้โอกาสวันเด็กแห่งชาติเลิกยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเป็นของขวัญให้ลูกหลานและสร้างความอบอุ่นให้กับสมาชิกในครอบครัว โดยจะเป็นการขับเคลื่อนผ่านโครงการ รณรงค์งดเหล้า วันเด็กแห่งชาติ ปี 2554 สร้างกระแสรณรงค์การสร้างครอบครัวให้อบอุ่น รักลูกเลิกเหล้าในเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ

 

          มาลัย มินศรี ผู้ประสานงานโครงการ “รักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” บอกว่า วันเด็กปีนี้ชักชวนองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) กว่า 210 แห่งที่เคยทำโครงการ “อบต.ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า” กับเรา รวมถึงชุมชนในกรุงเทพมหานครประมาณ 200 ชุมชน จัดกิจกรรมวันเด็กที่น่าสนใจให้เด็กและเยาวชน มีการฉลองกันอย่างสนุกสนาน จัดกิจกรรมกระตุ้นให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตัวเอง และปลูกฝังให้เด็กรู้จักพิษภัยของเหล้า – เบียร์ รวมถึงบุหรี่ ขณะเดียวกัน การจัดกิจกรรมวันเด็กของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในปีนี้ก็จัดภายใต้แนวคิดรักลูกเลิกเหล้าเช่นกัน

 

          ภายในงานวันเด็กที่จัดกระจายไปทั่วทุกพื้นที่ ผู้ประสานงานโครงการบอกด้วยว่า อยากให้ไปร่วมงานกันมากๆ จะมีการมอบของขวัญพิเศษอย่างกระเป๋าออมเงินหรือเสื้อยืดที่พิมพ์คำว่า “รักลูกเลิกเหล้า ครอบครัวอบอุ่น” สำหรับเด็กที่เล่นเกมตอบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องโทษของแอลกอฮอล์ และน้องๆ หนูๆ ที่แสดงความคิดเห็นเรื่องเหล้า – เบียร์ที่น่าสนใจ หรือเด็กที่ชวนพ่อแม่เลิกเหล้า เพราะเห็นว่าเครือข่ายเด็กมีความสำคัญในการรณรงค์ในพื้นที่ ความใสบริสุทธิ์ เสียงของเด็กๆ จะทำให้ผู้ใหญ่ ชาวบ้าน นักดื่ม มีความละอายและคิดลด ละ เลิก หรือถอยห่างจากอบายมุขเหล่านี้ เกิดเป็นกระแสขยายในวงกว้างจนกลายเป็นชุมชนปลอดเหล้าในที่สุด ขณะเดียวกันก็เป็นการป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ขณะนี้เครือข่ายเด็กเรามีทั่วแล้ว และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ก็ต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม

 

 ชวนรักลูกเลิกเหล้ารับวันเด็ก

 

          ในการรณรงค์ตลอดระยะเวลา 5 ปี เรามีเป้าหมายชักชวนให้ อบต. จัดทำข้อบัญญัติของตำบล เพื่อจัดสรรงบประมาณไปทำงานรณรงค์ประเด็นเหล้าอย่างจริงจัง ทำต่อเนื่องทั้งปี ไม่เฉพาะวันเด็ก สงกรานต์ หรือปีใหม่ เพราะว่าคนในท้องถิ่นต้องดูแลเอาใจใส่คนในพื้นที่ ปลูกจิตสำนึกให้ชาวบ้าน เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และเน้นไปที่เด็กๆ พวกเขาเป็นอนาคตของชาติ ในวันเด็กปีนี้อยากเชิญชวนพ่อแม่ทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์ และต้องใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ดื่มเหล้าเมามาย ให้เด็กๆ ได้ภาคภูมิใจ มีต้นแบบของชีวิต” มาลัยกล่าว

 

          ทิ้งท้ายด้วยเสียงวอนของเด็กไทย น้องบอย – สิทธิศักดิ์ ศิริวันกุล นักเรียนโรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ที่บอกว่า คนที่ดื่มเหล้าแล้วเมาขาดสติมันดูน่ากลัว เหมือนคนบ้า เงินที่นำไปซื้อเหล้ามาดื่ม ทั้งที่รู้ว่ามีแต่โทษก็เหมือนเอาสิ่งไม่ดีเข้าสู่ร่างกาย เงินที่มีอยู่สิ้นเปลืองไปกับเหล้า-เบียร์แทนที่จะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น แถมเหล้าทำให้สุขภาพทรุดโทรม เต็มไปด้วยโรคภัย ในวันเด็กปีนี้ขอให้เด็กไทยทุกคนห่างไกลยาเสพติด ห่างไกลเหล้า – เบียร์ เป็นเด็กดี ตั้งใจเรียน ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด แล้วก็ฝากถึงผู้ใหญ่ทุกคนที่ยังดื่มเหล้าได้เห็นแก่เด็กๆ มันไม่ดี มีแต่เสียตังค์ เลิกกินได้แล้ว

 

 

 

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

 

Update : 07-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : กิตติภานันทร์ ลีจันทึก

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code