ชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้/น้ำหมัก

ที่มา : แนวหน้า


ชวนนำขยะรีไซเคิลแลกต้นไม้/น้ำหมัก thaihealth


แฟ้มภาพ


สำนักสิ่งแวดล้อมจัดโครงการ ลด แยก แลกต้นไม้เชิญชวนประชาชนนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ มาแลกต้นไม้หรือน้ำหมักชีวภาพ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561


นายชาตรี วัฒนเขจร รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรุงเทพมหานครมีนโยบายส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะที่กรุงเทพมหานครจะต้องนำไปกำจัด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะลดปัญหาขยะตกค้าง เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม สำนักสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการ ลด แยก แลกต้นไม้ โดยเชิญชวนให้ประชาชนที่มาใช้บริการในสวนสาธารณะนำขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เช่น ขวดพลาสติก กระป๋องน้ำอัดลม กล่องนม ฯลฯ มาแลกต้นไม้หรือน้ำหมักชีวภาพ ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-16.00 น. ณ สวนสิรินธราพฤกษาพรรณซอยจรัญสนิทวงศ์ 25 เขตบางกอกน้อย


โครงการนี้นอกจากส่งเสริมให้ประชาชนนำมูลฝอยกลับมาใช้ซ้ำ หรือนำกลับมารีไซเคิลเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นแล้ว ประชาชนยังสามารถนำน้ำหมักชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เช่น ใช้ในการซักล้างทำความสะอาดแทนสบู่ผงซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน และใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ โถส้วม ท่อระบายน้ำ รวมทั้งใช้รดน้ำต้นไม้เพื่อเร่งอัตราการเจริญเติบโต เป็นการลดปริมาณขยะอย่างยั่งยืน เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมือง ที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีอีกต่อไปด้วย

Shares:
QR Code :
QR Code