ชวนฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก เพิ่มภูมิคุ้มกันโรคฟรี

สธ.จับมือสภากาชาด-กทม. ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคนที่หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตกว่า 600 แห่งใน กทม. พร้อมชวนผู้ที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักเพิ่มภูมิคุ้มกันโรคฟรี


ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักคนบริจาคเลือด 3 ล้านคนใน กทม. thaihealth


แฟ้มภาพ


ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย นพ.ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) แถลงข่าว "โครงการฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก ให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ระหว่าง ก.ย.-ธ.ค. 2558 เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในประชาชนอายุ 20-50 ปี ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 85


นพ.ธวัช กล่าวว่า สธ.ตั้งเป้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยักแก่ประชากรอายุ 20-50 ปี จำนวน 28 ล้านคนทั่วประเทศ เฉพาะ กทม. 2.6 ล้านคน ผลการรณรงค์ทั่วประเทศ 8 เดือนแรก ในปี 2558 มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 14,634,294 คน คิดเป็นร้อยละ 78 ของประชากรเป้าหมาย ในส่วนของ กทม.มีผู้ฉีดวัคซีนแล้ว 508,439 คน คิดเป็นร้อยละ 14.8 ของประชากรเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อเพิ่มความครอบคลุมการสร้างภูมิคุ้มกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 85 สธ.จึงร่วมกับสภากาชาดไทยและ กทม.จัดโครงการ ฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักให้ผู้บริจาคโลหิต 3 ล้านคนฯ ระหว่าง ก.ย. – ธ.ค. 2558 ณ หน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตกว่า 600 แห่งในเขตกรุงเทพมหานคร


นายแผน กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนการทำงานของ สธ. และพร้อมที่จะจัดหาผู้บริจาคโลหิตให้บรรลุตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก เพิ่มภูมิคุ้มกันโรค


นางผุสดี กล่าวว่า ส่วนของ กทม.จะให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้บริการและประชาสัมพันธ์ประชาชนในการมารับฉีดวัคซีน ทั้งที่พักอาศัยอยู่จริง และที่เดินทางมาทำงานจากต่างจังหวัด รวมถึงแรงงานต่างด้าวใน กทม.ด้วย


ทั้งนี้ โรคคอตีบเป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจที่มีความรุนแรง ในผู้ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันโรค อัตราการเสียชีวิต สูงถึงร้อยละ 20 โดยในปี 2555 ประเทศไทย พบการระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่มากถึงร้อยละ 56 โดยเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาวิจัยที่พบผู้ใหญ่อายุ 20-50 ปี มีระดับภูมิคุ้มกันโรคต่ำกว่าวัยอื่นๆ จึงขอเชิญชวนประชาชนอายุระหว่าง 20-50 ปีทั่วประเทศเข้ารับการฉีดวัคซีนคอตีบ-บาดทะยักที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 


 


ที่มา : http://manager.co.th


              


 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ