ชวนคนกรุง “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่”

 

กทม.ชวนคนกรุงเมาไม่ขับ กลับแท็กซี่ โทร. เรียก 1555 ประสานศูนย์แท็กซี่ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งคน-รถถึงบ้านช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ สจส.ตั้งวอร์รูมรับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง

นายบรรจง เหลืองรัตนมาศ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ “เมาไม่ขับ กลับแท็กซี่” โดยมีศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน กองบังคับการตำรวจนครบาล มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และสหกรณ์แท็กซี่จำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ สหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่ สหกรณ์แท็กซี่สยาม จำกัด สหกรณ์แท็กซี่กรุงเทพ จำกัด สหกรณ์แท็กซี่รวมมิตร จำกัด บริษัท รวมแท็กซี่ไทย จำกัด บริษัท โฮวาอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สหกรณ์ภูมิพลังแท็กซี่ จำกัด และบริษัท นครชัยทรานสปอต์เตชั่น จำกัด ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจโดยเฉพาะการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 (7 วันระวังอันตราย) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.2555 – 2 ม.ค.2556 เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุจราจรจากผู้ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่ขับขี่ยานพาหนะ โดยเปิดให้บริการจัดส่งผู้โดยสารพร้อมยานพาหนะ ซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งจะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งผู้โดยสารพร้อมยานพาหนะให้ฟรี ขณะที่การบริการจัดส่งผู้โดยสารอย่างเดียว สหกรณ์แท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 8 ศูนย์ จะให้บริการโดยคิดค่าโดยสารตามระยะทาง ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้บริการ สามารถใช้บริการผ่านสายด่วน กทม.โทร.1555 เป็นศูนย์รับเรื่อง โดยทางศูนย์จะประสานงานกับศูนย์วิทยุแท็กซี่ หรือมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดส่งรถแท็กซี่ หรือเจ้าหน้าที่ไปรับพร้อมยานพาหนะไปส่งที่บ้าน

 “เราได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ซึ่งเราอยากให้คนที่ดื่มเหล้าไม่ขับรถให้โทร.มาที่สายด่วน 1555 ของ กทม.เพื่อที่จะประสานให้หากต้องการให้นำรถกลับด้วยก็จะแจ้งไปยังมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยทางมูลนิธิจะส่งคนขับรถมาให้และหากเป็นหญิงก็สามารถแจ้งความประสงค์เป็นเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาขับรถให้ได้โดยจะมีรถมูลนิธิขับตามไปข้างหลัง เพื่อรับเจ้าหน้าที่กลับ ซึ่งเคยมีผู้มาใช้บริการและติดใจกลับมาใช้อีก อย่างไรก็ตาม เราไม่ได้ให้บริการเฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้นแต่ประชาชนสามารถโทร.เรียกใช้บริการได้ตลอดเวลา” นายบรรจงกล่าว

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม.แจ้งด้วยว่า นายธนา วิชัยสาร ผอ.สจส.กทม.ได้ลงนามในบันทึกข้อความ (หนังสือเวียน) ด่วนที่สุด แจ้งถึงผู้อำนวยการเขตทั้ง 50 สำนักงานเขตของ กทม.รับทราบ “แผนการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2556” ตามที่คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประชุมและพิจารณาลงมติตั้งแต่เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา โดย สจส.ได้กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาระดับ กทม.หรือระดับพื้นที่ขึ้น โดยมุ่งเน้นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกำหนด เมาแล้วขับ การขับรถตัดหน้าในระยะกระชั้นชิด เป็นต้น

ทั้งนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของ กทม.ณ สำนักงานวิศวกรรมจราจร สำนักการจราจรและขนส่ง อาคารศาลาว่าการ กทม.2 (ดินแดง) ถนนวิภาวดีรังสิต เพื่อคอยรับแจ้งอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2354-1234 และสายด่วน กทม.1555 รวมทั้งทำหน้าที่ประสานข้อมูล ดำเนินการจัดระบบและแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ระดับจังหวัด (กรุงเทพมหานคร) ที่ตั้งอยู่ในกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตลอดระยะเวลาช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 7 วันอันตราย นับตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 27 ธ.ค.นี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องไปจนถึงเวลา 24.00 น.ของวันพุธที่ 2 ม.ค.2556

นอกจากนี้ สจส.ยังได้แจ้งให้ทุกหน่วยงานในสังกัด (กทม.) ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รับทราบภารกิจในความรับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์-เครื่องมือป้องกัน และเครื่องจักรกลหนักให้ความช่วยเหลือประชาชนประจำตามจุด-เส้นทางการเดินทางบนถนนสายหลัก หรือจุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจร พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์เรื่องความปลอดภัย และระเบียบวินัยจราจร ตรวจสอบความเรียบร้อยซ่อมแซม และทำความสะอาดพื้นผิวจราจร ป้ายเครื่องหมาย ไฟส่องสว่าง และอุปกรณ์สัญญาณจราจรต่างๆ ทั้งในถนนสายหลักและสายรองให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี การจัดทีมแพทย์-พยาบาล และจัดกำลังหน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว สับเปลี่ยนหมันเวียนเข้าเวรพร้อมปฏิบัติงานกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

อย่างไรก็ตาม จากสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย) ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551-2555 ที่ผ่านมา (รายงานโดย สจส.กทม.) นั้น เบื้องต้นดังนี้ 1.ปีใหม่ 2551 เสียชีวิตรวม 24 ราย เฉลี่ย 3.4 ราย/วัน 2.ปีใหม่ 2552 เสียชีวิต 11 ราย เฉลี่ย 1.6 ราย/วัน 3.ปีใหม่ 2553 เสียชีวิต 9 ราย เฉลี่ย 1.3 ราย/วัน 4.ปีใหม่ 2554 เสียชีวิต 7 ราย เฉลี่ย 1 ราย/วัน และ 5.ปีใหม่ 2555 เสียชีวิต 12 ราย เฉลี่ย 1.7 ราย/วัน ซึ่งจะสังเกตได้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างปี 2554 กับปี 2555 ซึ่งเป็นปีล่าสุด มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะเมื่อนำไปเปรียบเทียบกับอีก 2 ปีก่อนปี 2554 ที่มีแนวโน้มว่าจะค่อยๆ ลดลงทุกปี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์astvผู้จัดการ

 

 

Shares:
QR Code :
QR Code