ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี

  ที่มา: ไทยโพสต์ 


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี thaihealth


แฟ้มภาพ


นางนันทวัน ฉัตรสกุลเพ็ญ ผอ.เขตราษฎร์บูรณะ กทม. แจ้งว่า เขตร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ และศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม กำหนดวันบริการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ดังนี้

          วันที่ 4 ก.ย. บริเวณชุมชนร่วมใจ วันที่ 11 ก.ย. ชุมชนรวมน้ำใจ วันที่ 5 ก.ย. ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ วันที่ 12 ก.ย. ชุมชนรัตนจีนะ วันที่ 6 ก.ย. ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 วันที่ 13 ก.ย. ชุมชนหมอผึ้งอุทิศ วันที่ 7 ก.ย. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 31 วันที่ 14 ก.ย. วัดประเสริฐสุทธาวาส วันที่ 8 ก.ย. ชุมชนสุขสวัสดิ์ 60 วันที่ 15 ก.ย. วัดราษฎร์บูรณะ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ