ฉะเชิงเทราเตรียมความพร้อม ป้องกัน ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

 

จังหวัดฉะเชิงเทราจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ระดับจังหวัด ภายใต้ชื่อ ‘ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ’ เพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยมีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุ ระดับจังหวัด เพื่อกำหนดแผนงานอำนวยการ กำกับดูแลและติดตามประมวลผลการปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ใช้ชื่อ ‘ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุ’

“เวลาการดำเนินการ (1) ช่วงเตรียมความพร้อม 1 – 26 ธันวาคม 2555 (2) ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น 27 ธันวาคม 2555 (7 วัน) เดินการตามมาตรการ 6 มาตรการ ซึ่งมาตรการที่ (3) มาตรการด้านสังคม ในการมีจุดตักเตือนประจำชุมชนเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และมาตรการที่ (5) ด้านประชาสัมพันธ์ รณรงค์ผ่านสถานศึกษาเพื่อรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนปฏิบัติตามวินัยจราจร และการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี”

นอกจากนี้มีมาตรการเน้นหนัก คือ 1.การควบคุมการใช้ความเร็ว 2.การควบคุมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3.การสวมหมวกนิรภัยของผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย 4.การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับระกระบะบรรทุกโดยสารบนกระบะท้าย ซึ่งจะมีการแถลงข่าว 7 วันปลอดภัย และงานสวดมนต์ข้ามปี ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาไทย

 

 

ที่มา : เครือข่ายองค์กรงดเหล้าฉะเชิงเทรา

 

Shares:
QR Code :
QR Code