‘ฉลาดรัก รู้จักป้องกัน’ ลดปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม

แม้จะมีการให้ความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ตลอดจนภาพยนตร์ หรือละครที่พยายามสอดแทรกแนวคิดให้วัยรุ่นดู เพื่อให้รู้จักป้องกันตัวเองจากภาวะสุ่มเสี่ยง แต่จากรายงานในประเทศไทยพบว่าวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก มีอายุระหว่าง 14-18 ปี ร้อยละ10-30 เท่านั้นที่ใช้ถุงยางอนามัย ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก และเป็นสาเหตุให้เกิดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง

น.พ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นราชนครินทร์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ด้วยการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นหญิง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพกายสุขภาพจิต การไม่ได้ยอมรับทางสังคมและปัญหาทางเศรษฐกิจ ทำให้ร้อยละ 50 ตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้งร้อยละ 20 คลอด และไม่พร้อมเลี้ยงดูบุตร ประสบปัญหาครอบครัว ต้องออกจากโรงเรียน ก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมา

สาเหตุหนึ่งของปัญหาการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ได้ป้องกันมาจากความจำกัดเรื่องความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศศึกษา และวิธีป้องกัน อีกทั้งยังส่งผลกระทบให้ร้อยละ 50 ของวัยรุ่นหญิงติดเชื้อ hiv/aids ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเสียชีวิตในเวลาต่อมา

จากปัญหาดังกล่าว นายแพทย์ทวีศิลป์ บอกว่า หากต้องการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นให้ได้ผลสำเร็จอย่างแท้จริง ต้องมีการจัดกิจกรรมในเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับความรู้ และเข้าถึงบริการโดยตรง ทั้งยังเป็นแนวทางป้องกันปัญหาที่ได้ผ่านการพัฒนาและเป็นที่ยอมรับ

ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงได้ร่วมมือกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและภาคเอกชนบริษัท ดำเนินการให้การสนับสนุนโครงการฯ ภายใต้กิจกรรม “smart teen: love “say+play”วัยรุ่นฉลาดรัก รู้จักป้องกัน” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญในปี 2556 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนนโยบายคลินิกวัยรุ่น จัดตั้งคลินิกจิตสังคม เปิดให้บริการวัยรุ่นในโรงพยาบาลครอบคลุมทุกอำเภอ รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาวัยรุ่น อาทิ ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

สำหรับรูปแบบกิจกรรมดังกล่าว จะเป็นกิจกรรมการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่นในแง่มุมต่างๆ โดยนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษและดารารับเชิญที่มีชื่อเสียง พร้อมกับการประกวดดนตรี ในหัวข้อ “ความรักความสัมพันธ์ของวัยรุ่นในเชิงบวก” ให้วัยรุ่นได้แสดงความคิดเกี่ยวกับเรื่องเพศผ่านทางดนตรีในเชิงสร้างสรรค์ เพราะดนตรีเป็นสื่อที่วัยรุ่นสมัยนี้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ

 

Shares:
QR Code :
QR Code