ฉลองวันแม่แจกฟรี ! หมวกกันน็อก 800 ใบ เพียงร่วมโครงการ”แม่ลูกห่วงหัว”

ฉลองวันแม่แจกฟรี ! หมวกกันน็อก 800 ใบ เพียงร่วมโครงการ”แม่ลูกห่วงหัว”

นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการชมรมคนห่วงหัวในมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีคนไทยใช้รถจักรยานยนต์ทั่วประเทศประมาณ 23 ล้านคัน แต่สวมหมวกันน็อกเพียงร้อยละ 46 และจากรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังการบาดเจ็บระดับชาติ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บรุนแรงและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เกือบร้อยละ 90 ไม่สวมหมวกกันน็อก และที่น่าเป็นห่วงยิ่งไปกว่านั้น พบว่า กลุ่มเด็กที่อายุ ต่ำกว่า 15 ปี มีสถิติหัวน็อกพื้นสูงถึงปีละกว่า 5,000 ราย เพราะพ่อแม่ไม่ค่อยตระหนักในการให้เด็กสวมหมวกกันน็อก ทั้งที่หมวกกันน็อกเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการป้องกันอันตรายที่หัวและสมองได้ไม่น้อย

อย่างไรก็ดี ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2555 ปีนี้ ซึ่งตรงกับปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 80 พรรษา ชมรมคนห่วงหัว ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุภาครัฐภาคเอกชน ได้จัดทำโครงการ “แม่ลูกห่วงหัว” เพื่อรณรงค์ให้แม่แสดงความรักความห่วงใยด้วยการดูแลให้ลูกสวมหมวกันน็อกทุกครั้งที่ใช้จักรยานยนต์ขณะเดียวกันก็เชิญชวนให้ลูกแสดงความรักความกตัญญูด้วยการให้สัญญาว่าจะสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ กุศลบุญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของแม่ ลูก และประชาชนทุกหมู่เหล่าในการดำเนินกิจกรรมที่จะช่วยลดปัญหาความสูญเสียจากอุบัติเหตุครั้งนี้ ขอน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่แม่หลวงของปวงชนชาวไทย

ทั้งนี้ ชมรมคนห่วงหัว ได้จัดทำไปรษณียบัตร จำนวน 80,000 ใบ เพื่อแจกจ่ายให้แก่แม่ลูกที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สำหรับกรอกข้อความแสดงความรักความห่วงใย และให้สัญญาต่อกันว่าจะดูแลเรื่องสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งที่ใช้รถจักรยานยนต์ และส่งกลับไปยังชมรมคนห่วงหัวเพื่อที่จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในลำดับต่อไป รายละเอียดเพิ่มดูได้ที่ www.ddd.or.th นอกจากนี้ ชมรมคนห่วงหัวยังได้จัดทำหมวกกันน็อกเด็กสำหรับโอกาสอันพิเศษนี้ มีสีฟ้าพร้อมประดับตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 80 พรรษา จำนวน 800 ใบ มอบให้แก่ผู้ส่งไปรษณียบัตรเข้าร่วมโครงการ 800 ท่านแรก

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

Shares:
QR Code :
QR Code