ฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561

featured

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่โรงแรม เอบีน่าเฮาส์ นพ.คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวในงาน “เวทีฉลองชัย เชิดชูเกียรติ คนหัวใจหิน เหล็ก เพชร ปี 2561” ภายใต้โครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2561 ว่า สสส.หนุนเสริมให้ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนงานงดเหล้าเข้าพรรษาจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรชุมชน ทำงานให้ได้ทั่วถึงทุกพื้นที่ ตั้งแต่ระดับนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ ระดับพื้นที่ ชุมชน ตำบล อำเภอ ตลอดจนระดับการสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อเชิญชวนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาและตลอดทั้งปี ส่งผลให้ช่วงเข้าพรรษาปี 2561 ประชาชนให้ความสนใจลด ละ เลิกดื่มสุราเพิ่มมากขึ้น ขณะที่จำนวนคนดื่มสุราลดลง จากเดิม 17-18 ล้านคน โดยปี 2561 ลดเหลือ 16 ล้านคน โดยพบว่าครึ่งหนึ่งหรือ 7 ล้านคนดื่มเป็นประจำ ส่วน 2.7 ล้านคนยังคงมีปัญหาการติดสุรา

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ