จ.แพร่ จัดเวทีนโยบายสาธารณะ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

 

          จังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์กรด้านสุขภาพ ร่วมกันจัด เวทีนโยบายสาธารณะ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยสภาคนแพร่ รวบรวมข้อคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแห่งชาติ

         

จ.แพร่ จัดเวทีนโยบายสาธารณะ

         

          นายสุวิทย์ สมบัติ ผู้ประสานงานหลักประชาคมสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หรือ สช. , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และประชาคมสร้างเสริมสุขภาพจังหวัดแพร่ จะร่วมกันจัด เวทีรับฟังความเห็นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3ในวันที่ 24 กันยายน ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ และเวลา 16.00 น. จะมีกิจกรรมมหกรรมสุขภาพดี วิถีคนแพร่ ที่สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 จังหวัดแพร่ ตามนโยบาย ที่จะให้ประชาชนทุกภาคส่วนทั่วประเทศ ได้นำเสนอความคิดเห็นในการจัดทำนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553 โดยเฉพาะในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ 2 ร่างที่ 1 เกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพด้านยาสูบ และการควบคุมกลยุทธ์การตลาด สำหรับทารกและเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

update : 23-09-53

อัพเดทเนื้อหาโดย : สุนันทา สุขสุมิตร

Shares:
QR Code :
QR Code