จ.สตูล จัดเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา

ที่มา :  สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากเว็บไซต์สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์


จ.สตูล จัดเดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะพุทธบูชา  thaihealth


จ.สตูล เตรียมจัดโครงการ เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข 20 พฤษภาคม 59


16 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม กองร้อย ตชด. ที่ 436 ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายวาทิน กรดเต็ม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมเตรียมจัดโครงการ เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข จังหวัดสตูล โดยสมาพันธ์ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพไทย ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ร่วมจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในวันสำคัญวันวิสาขบูชา ซึ่งจัดต่อเนื่องมาแล้วกว่า 15 ปี ซึ่งกิจกรรมโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 นี้ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา


กิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา จึงเป็นการบูรณาการกิจกรรมการออกกำลังกาย ควบคู่ไปกับการพัฒนาจิตใจ ภายใต้ชื่อโครงการ “เดิน – วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา ถือศีล 5 ลดละอบายมุข” จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า ด้วยการใช้การออกกำลังกาย บำเพ็ญทาน ถือศีล ฟังธรรม และเวียนเทียน เป็นการร่วมกันกระทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีมหามงคล


อีกทั้งยังให้ประชาชนได้ร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากขึ้น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานของภาคีเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในจังหวัดเข้าร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง สมาธิ ประมาณ 900 คน ใช้ระยะทางการวิ่งประมาณ 3 กิโลเมตร โดยกิจกรรมจะจัดขึ้น ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ในเวลา 16.00 น. วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559


ประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงก่อนการแข่งขัน สอบถามได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนา หมายเลข 0-7472-2486 ติดต่อได้ในวันและเวลาราชการ

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ