จ.สงขลา แชมป์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดภาคใต้ตอนล่าง

ที่มา : มติชนออนไลน์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.สงขลา แชมป์โรคพิษสุนัขบ้าระบาดภาคใต้ตอนล่าง thaihealth


สำนักงานป้องกันควบคุมโรคเผย สงขลาแชมป์โรคพิษสุนัขบ้า 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง


เมื่อวันที่ 9 เมษายน ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา เปิดเผยว่า ในช่วงหน้าร้อนโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคพึงกลัวอีกโรคหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พบผู้เสียชีวิต 4 ราย จ.สงขลา 2 ราย, จ.พัทลุง และ จ.ตรัง จังหวัดละ 1 ราย


ดร.นพ.สุวิช เปิดเผยว่า สาเหตุเกิดจากถูกสุนัขที่มีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ากัดและไม่ไปฉีดวัคซีน โดยสุนัขที่กัดเป็นสุนัขที่มีเจ้าของและเป็นสุนัขจรจัดที่มีอายุน้อย และยังตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 175 หัว พบมากสุดเป็นสุนัข 155 หัว โค 17 หัว แมว 2 หัว และแพะ 1 หัว


“จังหวัดที่พบหัวบวกมากสุดคือสงขลา 96 หัว ได้แก่ อ.เมือง 17 หัว, อ.รัตภูมิ 15 หัว, อ.หาดใหญ่ 13 หัว ซึ่งเกือบทุกอำเภอใน จ.สงขลา มีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้า” ดร.นพ.สุวิช กล่าว


ดร.นพ.สุวิช เปิดเผยว่า จ.สงขลา จัดโครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย สงขลารวมใจ ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้า” เนื่องจากโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญในหลายประเทศ ผู้ที่ติดเชื้อหากแสดงอาการแล้วต้องเสียชีวิตทุกราย แต่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ต้องฉีดจนครบชุดตามที่แพทย์ผู้ให้การรักษากำหนด

Shares:
QR Code :
QR Code