จ.ลำปาง รวมพลังช่วยเหลือสังคม

ที่มา : แฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


ภาพประกอบจากแฟนเพจ Home 6 บ้านฉันน่าอยู่


จ.ลำปาง รวมพลังช่วยเหลือสังคม thaihealth


“คนเมืองเสริม ไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วย” รวมพลังคนเมืองเสริม เพื่อดูแลช่วยเหลือคนเมืองเสริม คนเมืองเสริม ที่กล่าวถึงคือคนอำเภอเสริมงามในจังหวัดลำปาง เมืองรถม้านั่นเอง


เสริมงามเป็นอำเภอเล็กๆ อยู่ทางใต้จากตัวเมืองลำปาง ผู้คนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม แต่ความน่ารักของเมืองและผู้คนก็มีอย่างล้นหลาม ดูได้จากการร่วมมือร่วมใจช่วยกันในเรื่องของคนพิการและผู้สูงอายุ


ประเด็นคนพิการและผู้สูงอายุในอำเภอเสริมงามถือว่ามีการขับเคลื่อนกันอย่างจริงจังทั้งท้องถิ่นและชุมชน มีการรวมกลุ่มตั้งเป็นชมรมคนพิการ การสนับสนุนของท้องถิ่น การพัฒนาศักยภาพของคนทำงานและคนพิการ การปรับสภาพบ้านให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ และยังมีระดมทุนเพื่อสนับสนุนการทำงานด้านนี้อีกด้วย


คนเสริมงามมีช่องทางที่จะมีส่วนร่วมด้วยการบริจาคทำบุญผ้าป่ามหากุศลเพื่อสบทบเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพและปรับสภาพบ้านให้กับคนพิการและผู้สูงอายุ นอกจากตัวเงินใครมีทรัพยากรอะไรก็นำมาสมทบช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็นแรงงาน ฝีมือ อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ฯลฯ


นอกจากนี้ยังมีการรายงานความคืบหน้าว่าใช้เงินไปทำอะไรเท่าไหร่ ได้ผลอย่างไร โดยมีช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร และยังมีช่องทีวีออนไลน์ที่เป็นความร่วมมือของภาคเอกชน ชุมชน และท้องถิ่น เพื่อให้เป็นช่องทางในการสื่อสารเรื่องราวของเสริมงามออกไปยังสังคมภายนอกอีกด้วย


 ‘เมืองเสริม’ นอกจากจะสื่อถึงอำเภอแล้ว ‘เมืองเสริม’ ยังสื่อถึงเมืองที่คนในชุมชนเสริมพลัง ร่วมไม้ร่วมมือ ไม่รอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวด้วยนะจ๊ะ

Shares:
QR Code :
QR Code