จ.น่าน จัดแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า- เบียร์

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จ.น่าน จัดแข่งขันเรือยาวปลอดเหล้า- เบียร์  thaihealth


จังหวัดน่าน เปิดการแข่งขันเรือยาวประเพณีนัดเปิดสนามปลอดเหล้า- เบียร์  ประจำปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 17 กันยายน 2559 ที่เชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ เทศบาลเมืองน่าน นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือนัดเปิดสนาม “ชิงถ้วยพระราชทานฯ” ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2559    เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณียาว อันดีงามของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน ให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น


สำหรับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เป็นประเพณีที่เก่าแก่ที่สืบต่อกันมาแต่โบราณกาลเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งเรือจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่นๆ เป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านทุกคน โดยชุมชนเรือแข่งจังหวัดน่าน นำเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน มากถึง 59 ลำ แยกเป็น  ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 10 ลำ ประเภทเรือกลาง จำนวน 21 ลำ และเรือเล็ก จำนวน 28 ลำ โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ร่วมกับ ทางชุมชนต่างๆ ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นการลดละเลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  สิ่งของมึนเมา ทุกชนิด ในงานแข่งเรือยาวประเพณี ปลอดเหล้า-เบียร์ ประจำปี 2559 ด้วย


โดยทางเทศบาลเมืองน่าน ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ ทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ถือว่ามากที่สุด ส่วนการแข่งขัน ประเภทเรือแข่ง ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทเรือใหญ่ ฝีพายตั้งแต่ 48 – 55 คน ประเภทเรือกลาง ฝีพายตั้งแต่ 35 – 40 คน และ ประเภทเรือเล็ก ฝีพายตั้งแต่  25 – 30 คน  สำหรับรางวัล  ประเภทเรือใหญ่ รางวัลที่ 1 เงินสด 8,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานฯ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และธงสัญลักษณ์ รางวัลที่ 2 ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ  เงินสด 7,000 บาท ประเภทเรือเล็ก รางวัลที่ 3 เงินสด 6,000 บาท ชิงถ้วยถ้วยรางวัล ประทานของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ส่วนรางวัลต่างๆ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศและใบประกาศเกียรตจิคุณ ทุกรางวัล

Shares:
QR Code :
QR Code