จ.จันทบุรี ตั้งเป้าเด็กปฐมวัยสุขกาย ใจ สมองและสังคม

ที่มา : แฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


ภาพประกอบจากแฟนเพจสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว


จ.จันทบุรี ตั้งเป้าเด็กปฐมวัยสุขกาย ใจ สมองและสังคม thaihealth


จ.จันทบุรี ตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี เด็กปฐมจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้ง 4 มิติ


เมื่อเร็วๆ นี้ นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ประธานในพิธีประกาศนโยบายสาธารณะเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรี ใน 2 พันธกิจ 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้าภายใน 5 ปี เด็กปฐมวัยจังหวัดจันทบุรีจะต้องมีความสมบูรณ์ทั้งสมอง กาย ใจ และสังคมที่ดี ณ โรงแรมนิวแทรเวอร์ลอร์ด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยความร่วมมือของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.จันทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จ.จันทบุรี ภายใต้โครงการ COACT

Shares:
QR Code :
QR Code