จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านกฎหมายและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของ สสส. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code