จ้างหน่วยงานที่มีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐมิติเพื่อจัดทำกรอบงบประมาณกองทุนฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code