จ้างสนับสนุนการจัดทำข้อมูลรายงานสถานการณ์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมในผู้เสพยาเสพติดภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ