จ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่าย สสส. เพื่อต่อยอดความร่วมมือและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ภาคีเครือข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code