จ้างผลิตภาพยนตร์โฆษณาสร้างค่านิยมใหม่เพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ