จ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และห้องสื่อสารประจำชั้น ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code