จ้างบริการสถานทีสำหรับจัดเวทีสานพลัง สร้างนวัตกรรม สู่สุขภาวะชุมชนที่ยั่งยืน ปี 2566 วาระ พลังชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์ประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ