จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงานร้านค้าสวัสดิการ ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code