จ้างตรวจสอบรายงานทางการเงิน และการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาล ปีงบประมาณ 2565 รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ