จ้างตรวจสอบระบบบริหารงานการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ รวมถึงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ของกองทุน สสส. ปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code