จ้างจัดทำรายงานการสังเคราะห์งานวิจัยและแพลตฟอร์มสื่อารสาธารณะประเด็นเด็กปฐมวัย เพื่อประกอบการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการเด็กเล็กแบบรอบด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Shares:
QR Code :
QR Code