จ่อถอดยาปฏิชีวนะชนิดรุนแรง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ


จ่อถอดยาปฏิชีวนะชนิดรุนแรง thaihealth


แฟ้มภาพ


อย.เตรียมควบคุมการจ่ายยาในร้านขายยา โดยให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น รวมทั้งจะมีการยกระดับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มให้เป็นยาอันตราย


ศ.นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพครั้งที่ 1 ว่าปัญหาการดื้อยาปฏิชีวนะเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ โดยมีการคาดการณ์ว่าภายใน 5-10 ปี หากไม่มีมาตรการควบคุมทั่วโลกจะมีคนสังเวยชีวิตกว่า 10 ล้านคน ในจำนวนนี้ 10,000 คน จะเป็นคนไทย ดังนั้น การประชุมในครั้งนี้ก็เพื่อติดตามความก้าวหน้าในมาตรการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาอย่างครบวงจร ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่งและพบว่า การใช้ยาปฏิชีวนะในโรงพยาบาลลดลงอย่างเห็นได้ชัด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าภายในปี 2564 ไทยจะลดการใช้ยาปฏิชีวนะให้ได้ 50%


นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า อย.กำลังจะควบคุมการจ่ายยาในร้านขายยามากขึ้น เบื้องต้นต้องให้เภสัชกรเป็นผู้จ่ายยาเท่านั้น รวมทั้งจะมีการยกระดับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มให้เป็นยาอันตราย และในเร็วๆนี้จะถอดยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดรุนแรงที่ยังมีขายในร้านขายยา ให้สามารถจ่ายได้เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นเพื่อลดปัญหาเชื้อดื้อยา

Shares:
QR Code :
QR Code