จิตอาสาวัยใสรวมใจ’สร้างสุข’ผู้สูงอายุ

/data/content/25591/cms/e_befhitux2389.jpg


          หากเอ่ยถึงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้สูงอายุ เรามักจะมองว่าสองช่วงวัยนี้มีช่องว่างระหว่างวัยห่างกันค่อนข้างมาก จึงอาจส่งผลให้ความคิด ทัศนคติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง


          ด้วยเหตุนี้ เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นเรื่องสำคัญ ทางสำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จึงจัดตั้งโครงการ 'อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ หรืออผส.น้อย' ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่สมัครใจเป็นจิตอาสาสามารถดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุได้ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ลดช่องว่างระหว่างวัยและอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข


/data/content/25591/cms/e_chjkoqwxyz37.jpg


          เสถียร ธงเงิน ประธานชมรมผู้สูงอายุ พูดถึงโครงการ 'อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ หรือ อผส.น้อย' ที่ทำให้ตำบลกองควาย จังหวัดน่าน กลายเป็นชุมชนน่าอยู่ด้านการดูแลผู้สูงอายุว่า ตำบลดงควายมี 12 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุประมาณ 1,031 คน และมีผู้สูงอายุที่ป่วยไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ประมาณ 10 คน ปัจจุบันมี อผส.น้อย 50 คน ส่วนใหญ่จะมีอายุ 10 ปีขึ้นไป สำหรับการลงพื้นที่ดูแลผู้สูงอายุแต่ละครั้งจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียน หรือวันเสาร์-อาทิตย์


          ประธานชมรมผู้สูงอายุเล่าให้ฟังอีกว่า ก่อนการลงพื้นที่อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ หรือ อผส.น้อย และอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ จะได้รับการอบรมจากแพทย์ประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกี่ยวกับทักษะการดูแลผู้สูงอายุ การใช้เครื่องวัดความดัน การนวด และยังมีการอบรมทำยาหม่องไว้ใช้เองด้วย ส่วนการลงพื้นที่ อผส.น้อยจะแบ่งเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ 3 คน มี อผส.คอยดูแลกลุ่มละ 2 คน ทุกกลุ่มเยี่ยมผู้สูงอายุเดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 ชั่วโมง ในระยะเวลาเดือนครึ่งจะดูแลผู้สูงอายุได้ประมาณ 30 คน


          "ทุกครั้งที่ลงพื้นที่จะนำเครื่องวัดความดัน กระติกน้ำร้อน ผ้าเช็ดตัว และยาหม่องไปด้วย ซึ่ง อผส.น้อยจะนวดตัว เช็ดตัว หรือช่วยดูแลบ้านให้ด้วย และยังชวนคุณตาคุณยายพูดคุย จะเห็นได้ชัดว่าผู้สูงอายุที่เคยมีอาการซึมเศร้าหรือเหงาก็มีสภาพจิตใจที่ดีขึ้น


          ผู้ป่วยมีใบหน้าแจ่มใสมากขึ้นกว่าเดิม และเมื่อดูแลผู้สูงอายุเสร็จ เด็กๆ ก็จะได้รับคำอวยพรเป็นการตอบแทน หรือบางครั้งพวกเขาก็ได้ผลไม้อย่างส้มโอ ลำไย ติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วย" ลุงเสถียรบอกเล่าอย่างภูมิใจ


/data/content/25591/cms/e_acfpquxz1358.jpg/data/content/25591/cms/e_bcgklmorstw4.jpg


          การจัดตั้งโครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ ช่วยแก้ปัญหาของชุมชนได้ ผู้สูงอายุในชุมชนมีสุขภาพจิตขึ้น ชุมชนพัฒนาขึ้น เนื่องจากคนในชุมชนไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุมีความใกล้ชิดกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน


          ด้านอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุอย่าง เด็กหญิงชุติญา ป้านสวัสดิ์ หรือ น้องน้ำทิพย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาผา จังหวัดน่าน เล่าให้ฟังว่า ตนจะเป็นคนพูดคุยกับผู้สูงอายุ เช่น จะบอกว่าหนูมาทำไม มาทำอะไรบ้าง และก็จะถามว่ามีอาการปวดเมื่อยตรงไหนหรือไม่ ประทับใจการนวดให้คุณยายไส เพราะคุณชายชวนคุยทั้งเรื่องการเรียน ชีวิตประจำวัน และก็เล่นกับเราด้วย


          "หนูเป็นอาสาสมัครด้วยความเต็มใจ ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่ หนูและเพื่อนๆ จะดีใจมากที่ได้มาหาคุณตาคุณยาย โครงการนี้สอนให้หนูรู้จักทำความดี มีจิตอาสา ชีวิตก็จะมีความสุขและเป็นสิริมงคลจากคำอวยพรของผู้สูงอายุด้วยค่ะ" น้องน้ำทิพย์พูดเสียงใส


          'อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ' นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆ ที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปลูกฝังค่านิยมที่ควรประพฤติปฏิบัติให้กับเด็กและเยาวชนผู้ที่เปรียบเสมือน 'ต้นกล้าแห่งความดี' ให้กับชุมชนและสังคมไทย ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง


 


 


          ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์


          ภาพประกอบจากอินเทอร์เน็ต

Shares:
QR Code :
QR Code