จิตอาสาพลังแผ่นดิน DIY…ส่งจากมือพี่ถึงมือน้องมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

featured

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ที่มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซอยลาดพร้าว 47 กรุงเทพฯ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม #จิตอาสาพลังแผ่นดิน ตอน “DIY…ส่งจากมือพี่ถึงมือน้องมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” นำผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาทั่วประเทศร่วม workshop อาทิ แชมพูสมุนไพร เข็มขัดช่วยจับ นำส่งมอบแก่น้องๆ ในมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ร่วมกันส่งต่อความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล และแบ่งปันด้วยการให้โอกาสเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจการใช้ชีวิตแบบมีสุขภาวะอย่างมีความสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/Bzwaoi

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ