จัดโครงการ ‘สวดมนต์หน้าบ้าน’ สืบสานพุทธธรรม

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ 


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จัดโครงการ 'สวดมนต์หน้าบ้าน' สืบสานพุทธธรรม thaihealth


จังหวัดเลยร่วมกับ สสส. จัดโครงการสวดมนต์หน้าบ้านสืบสานพุทธธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5


นางพัทยา ทองเสภี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ร่วมกับเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเลย สสส. และคณะสงฆ์จังหวัดเลย จัดทำโครงการสวดมนต์หน้าบ้าน สืบสานพุทธธรรม ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านรักษาศีล 5 อย่างถาวร พร้อมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธ ปลูกฝังศรัทธาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเข้าใจหลักพุทธธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปตามแนวทางศีลธรรม โดยโครงการนี้ ได้เปิดรับสมัครให้หมู่บ้าน โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดเลยเข้าร่วมโครงการแล้ว และยังคงสามารถสมัครได้อย่างต่อเนื่อง โดยหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับไฟล์เสียงสวดมนต์ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการเงินสนับสนุนการดำเนินการหมู่บ้านละ 500 บาท ในช่วงระยะแรก และได้รับเกียรติบัตรสำหรับทุกหมู่บ้านหรือโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ


ทั้งนี้ สำหรับหมู่บ้านหรือโรงเรียนใด ที่มีการสวดมนต์มากกว่า 80% ขึ้นไปจะได้รับมอบโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุนหมู่บ้านหรือโรงเรียนที่ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากที่สุด 5 รางวัล ประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ จะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุน 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุน 3 000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุน 2,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล จะได้รับโล่เกียรติยศและทุนสนับสนุน 1,000 โดยหากหมู่บ้านใดสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย

Shares:
QR Code :
QR Code