จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!!

ที่มา : สำนักข่าวสร้างสุข 


ภาพประกอบจาก สสส.


จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!! thaihealth


โรงงานเป็นอีกหนึ่งสถานประกอบการ ที่มีการรวมกลุ่มของพนักงานอยู่เป็นจำนวนมาก เพื่อป้องกันและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในสถานการณ์ โควิด-19 นี้ ทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ได้จัดทำสื่อความรู้แนะนำการปฏิบัติตนให้กับเพื่อนๆ ชาวโรงงงาน ซึ่งจัดทำถึง 5 ภาษา ทั้ง ภาษาไทย พม่า ลาว เขมร และอังกฤษ เพื่อสื่อสารและเข้าถึงเพื่อนๆ เราทุกคน  หากโรงงานหรือหน่วยงานใดสนใจสามารถดาวน์โหลดโปสเตอร์ (ขนาด A3) ทั้ง 5 ภาษานี้ ได้ฟรี ตาม Link และภาพด้านล่างนี้


โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด (ภาษาไทย)


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ : https://bit.ly/3cgovpp 


จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!! thaihealth


โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด (ภาษาพม่า)


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ : https://bit.ly/2Nx8np7


จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!! thaihealth


โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด (ภาษาลาว)


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ : https://bit.ly/3cbBsRf


จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!! thaihealth


โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด (ภาษาเขมร)


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ :  https://bit.ly/39q4oDD


จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!! thaihealth


โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด (ภาษาอังกฤษ)


ดาวน์โหลดโปสเตอร์ได้ที่ : https://bit.ly/3iSW16C


จัดเต็ม!! 5 ภาษา โปสเตอร์ปกป้องโรงงานจากโควิด ดาวน์โหลด ฟรี!! thaihealth

Shares:
QR Code :
QR Code