จัดอบรมสร้างความรู้เพื่อช่วยเหลือเด็กเปราะบางในพื้นที่

ที่มา : แฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


ภาพประกอบจากแฟนเพจกลุ่มลูกเหรียง


จัดอบรมสร้างความรู้เพื่อช่วยเหลือเด็กเปราะบางในพื้นที่ thaihealth


จัดการอบรม "เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกลไกชุมชน เพื่อช่วยเหลือเด็กเปราะบางในพื้นที่"


สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) จัดการอบรม "เรื่องการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของกลไกชุมชน เพื่อช่วยเหลือเด็กเปราะบางในพื้นที่" ระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2562


โดยมีผู้เข้าร่วมระดับกลไกแต่ละตำบลดังนี้ ตำบลปุโรง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้กลไกระดับตำบลเกิดองค์ความรู้และมีความพร้อมสำหรับการทำงานพัฒนาเด็กเปราะบางในพื้นที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ