จัดมหกรรมเชียงใหม่อ่านปี 2

"มหกรรมเชียงใหม่อ่าน ปี 2 " ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดมหกรรมเชียงใหม่อ่านปี 2  thaihealth


โครงการเชียงใหม่อ่าน  ร่วมกับภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน "มหกรรมเชียงใหม่อ่าน ปี 2 " ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอนวัตกรรมและรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการอ่านสู่สาธารณะ เด็กเยาวชน รวมถึงกลุ่มองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้  การส่งเสริมการอ่าน ทั้งในระดับชุมชนและระดับนโยบายในจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อกระตุ้นให้คนทั่วไป โดยเฉพาะเด็กเยาวชนเห็นประโยชน์และความสำคัญของการอ่าน รักการอ่าน เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ขณะเดียวกันก็สามารถกระตุ้นให้หน่วยงานราชการและส่วนปกครองท้องถิ่นเข้ามาร่วมในการผลักดันเชิงนโยบายการสร้างเชียงใหม่ให้เป็น "มหานครแห่งการอ่าน" และสร้างพื้นที่อ่านที่มีชีวิต


จัดมหกรรมเชียงใหม่อ่านปี 2  thaihealthโดยในงานได้รับเกียรติจาก นายกฤษณ์ ธนาวณิช  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษ  นอกจากนี้ยังมีเวทีเสวนาเพื่อการขับเคลื่อนเชิงนโยบาย ในหัวข้อ "นโยบายเชียงใหม่ ทำไม อย่างไร?" เพื่อแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกับผู้บริหารท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานการศึกษา กับผู้แทนเครือข่ายเชียงใหม่อ่าน ทำไมต้องมีนโยบายส่งเสริมการอ่านจังหวัดเชียงใหม่ บทบาทและการมีส่วนร่วมของคนเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่น ประกอบด้วย  นางสุดใจ  พรหมเกิด ผจก.แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.  ,นายชัชวาลย์  ทองดีเลิศ ผจก.โครงการเชียงใหม่อ่าน ,นายเอกพจน์ เกษมกุลทรัพย์ ผอ.กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น ,นางสาวพีระพร เขียวเงิน ผจก.ศูนย์เรียนรู้ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และ นางอรพัน กุศลรุ่งรัตน์ ผู้ดำเนินการเสวนา และในช่วงท้ายได้มีพิธีอ่านคำประกาศวาระ "เชียงใหม่นครแห่งการอ่าน" และร่วมแสดงพลังปักธงให้เชียงใหม่เป็นนครแห่งการอ่านอย่างแท้จริง 


นอกจากนี้บริเวณลานจัดนิทรรศการและกิจกรรมยังได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน ร่วมจัดแสดงนวัตกรรม อาทิ ลานโรงเรียนภูมิปัญญา โรงเรียนชุมชน เน้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านภูมิปัญญา เรื่องเล่าและนิทานจัดมหกรรมเชียงใหม่อ่านปี 2  thaihealthพื้นบ้าน ได้แก่ โจ๊ะมาโลลือหล่า  โรงเรียนชุมชนมอวาคี /ลานห้องสมุดเคลื่อนที่ อาทิ ห้องสมุดรังไหม  ,บ้านเรียนล้านนา ,ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ ,กศน.หางดง สนับสนุนรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่ ,ห้องสมุด TCDC  เป็นต้น ส่วนในภาคบ่ายพบกับเวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ "Book talk : อ่านสร้างแรงบันดาลใจ" วงพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวชีวิต ความสำเร็จจากการอ่าน โดยคุณวีรพร นิติประภา นักเขียนรางวัลซีไรท์ ปี 2558 และดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ ผู้สร้างตำนานด็อกเตอร์จากตำนานขยะ 


โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ กว่า 30 หน่วยงาน อาทิ เครือข่ายสโมสรนักเขียน หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เครือข่ายบ้านเรียนล้านนา อบจ.เชียงใหม่  เทศบาลนครเชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย  TCDC  กศน.จังหวัดเชียงใหม่ กศน.หางดง กลุ่มมะขามป้อม เชียงดาว เป็นต้น ให้การสนับสนุนการจัดงาน ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ประกอบด้วย กลุ่มบรรณารักษ์ ห้องสมุดชุมชน -โรงเรียน นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์ องค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป


 


 


ที่มา : แผนสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

Shares:
QR Code :
QR Code