จัดประกวด ‘ธนาคารขยะรีไซเคิล’ สร้างจิตสำนึกใช้ประโยชน์ก่อนกำจัด

 

หวังกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

ดร.กฤษณา เชยพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (ราชบุรี) รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยถึงโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัดราชบุรี ปี 2554 มีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ 11 โรงเรียน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ระดับประถมศึกษา 8 โรงเรียน จากนี้ไปจะได้นำคณะกรรมการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน จังหวัดราชบุรี ปี 2554 ลงพื้นที่ตรวจพิจารณาตัดสินโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 11 แห่ง สำหรับเกณฑ์การประกวดจะแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ส่วนที่ 1 เป็นเรื่องของนโยบายและแผนการดำเนินงาน 10 คะแนน ส่วนที่ 2 การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยและธนาคารขยะรีไซเคิล 20 คะแนน ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิล 20 คะแนน ส่วนที่ 4 การดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล 20 คะแนน ส่วนที่ 5 ผลสำเร็จ ความต่อเนื่องในการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิล 20 คะแนน ส่วนที่ 6 กิจกรรมส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลโดยใช้หลัก 3 Rs คือ ลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ำให้คุ้มค่าและการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ส่วนนี้มี 10 คะแนน รวมทั้งสิ้น 100 คะแนน โรงเรียนที่ชนะการประกวด จะได้เข้ารับรางวัลและเกียรติบัตรจากผู้ว่าฯราชบุรีในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี

สำหรับโครงการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล จังหวัดราชบุรี 2554 นี้เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้น ประชาสัมพันธ์ รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึก และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางในการลดปริมาณขยะ การแยกขยะ และการนำขยะไปใช้ประโยชน์ก่อนนำไปกำจัด รวมทั้งเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับโรงเรียนที่มีการดำเนินงานโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

 

 ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ