จัดถังเเยกทิ้ง “หน้ากากอนามัย” ใช้เเล้ว

ที่มา : เว็บไซต์เดลินิวส์


จัดถังเเยกทิ้ง


เเฟ้มภาพ


สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. สั่งสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่ง จัด "ถังขยะแยก" สำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้ว เพื่อนำไปเผากำจัดทำลายแบบเดียวกับขยะติดเชื้อ


จากสถานการณ์แพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ปัจจุบันความต้องการใช้ “หน้ากากอนามัย” มีจำนวนสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเมื่อใช้แล้วกลายเป็นขยะติดเชื้อ จำเป็นต้องมีการกำจัดอย่างถูกวิธี


นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การกำจัดขยะประเภทหน้ากากอนามัยในช่วงเวลานี้ ทางสำนักสิ่งแวดล้อมได้มีแนวทางจัดเก็บและกำจัดขยะโดยใช้วิธีการจัดเก็บแบบเดียวกันกับขยะพิษหรือขยะติดเชื้อตามโรงพยาบาล ซึ่งได้ทำหนังสือไปถึงสำนักงานเขตทั้ง 50 แห่งให้จัดหาถังขยะแยกสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะ ต้องนำไปตั้งไว้ให้ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดเตรียมถังขยะแยกสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยอีกส่วนหนึ่งไว้ตามชุมชน ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านสามารถนำขยะประเภทนี้ที่ผ่านการคัดแยกจากภายในบ้านแล้วมาทิ้งลงถัง


จากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บขยะแยกโดยเฉพาะและขนส่งไปกำจัดโดยบริษัทเอกชนที่ดำเนินการรับผิดชอบในด้านนี้ ด้วยการนำไปเผาทำลายในเตามูลฝอยชุมชน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมหรือเตาเผามูลฝอยติดเชื้อที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ส่วนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้กำชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะปฏิบัติหน้าที่ อย่างไรก็ตาม พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด อาจสัมผัสเชื้อโรคจากขยะหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงมอบหมายให้สำนักอนามัย ประสานสำนักงานเขตต่าง ๆ แจกหน้ากากอนามัยให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงลงพื้นที่ปฏิบัติงานในทุกวัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-19


ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร รายงานสถิติผู้มีอาการเข้าข่ายป่วยโรคโควิด-19 เข้ามารับการตรวจคัดกรองภายในโรงพยาบาล สังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ช่วงวันที่ 30 ม.ค.-8 มี.ค.ที่ผ่านมา พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สงสัย(PUI) คือ มีอาการไข้ ไอ จาม น้ำมูกไหล และเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือสัมผัสผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งสิ้น 49 ราย เฝ้าระวังที่บ้าน 158 ราย และนอนโรงพยาบาล 1 ราย รวมจำนวนผู้มารับบริการคัดกรองภายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครแล้ว 775,409 ราย

Shares:
QR Code :
QR Code