จัดตรวจสุขภาพคนขับรถสาธารณะ

ที่มา :  MGR Online


จัดตรวจสุขภาพคนขับรถสาธารณะ  thaihealth


แฟ้มภาพ


4 องค์กรผนึกกำลังจัดงาน“ร่วมสานพลังให้บริการ…ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง”ดูแลสุขภาพผู้ขับขี่รถสาธารณะและประชาชนพร้อมเปิดจุดลงทะเบียนบัตรทองเพิ่ม 3 สาขา ณ ธ.ก.ส. ได้แก่ หมอชิต ตลาดยิ่งเจริญและวัดไทร รุกดูแลชาว กทม. เพิ่มการเข้าถึงสิทธิบัตรทอง


งาน“ร่วมสานพลังให้บริการ…ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ(สิทธิบัตรทอง)”โดยความร่วมมือระหว่างของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) บริษัท ขนส่ง จำกัด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) โดยภายในงานมีหน่วยบริการจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครและคลินิกเอกชนได้แก่ศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 3 แห่ง และจันทรเกษมคลินิกเวชกรรมจัดบริการตรวจสุขภาพผู้ขับขี่รถสาธารณะและประชาชนพร้อมเปิดจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เชิงรุกสิทธิบัตรทอง ณ ธ.ก.ส. 3 สาขาได้แก่ หมอชิต ตลาดยิ่งเจริญ และย่อยวัดไทร


นพ.ชวินทร์ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครได้จัดเตรียมทีมแพทย์และบุคลากรในการให้บริการตรวจสุขภาพให้กับผู้ขับขี่รถสาธารณะและประชาชนทั่วไปโดยให้บริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน ความดันโลหิต วัดดัชนีมวลกายตรวจปัสสาวะ และพิเศษสำหรับผู้ขับขี่รถสาธารณะ ได้จัดบริการเพิ่มในการตรวจสายตาและเอกซเรย์ปอด เนื่องจากกลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่และมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้นต้องเผชิญกับมลพิษและฝุ่นควันเป็นประจำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และยิ่งในปัจจุบันที่สถานการณ์ฝุ่นควันPM2.5ที่มีฝุ่นพิษที่มีขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ที่เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพของคนไทยสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรงเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังและอันตรายจากสายตาที่ผิดปกติต่อผู้โดยสาร


สำนักอนามัยกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยกลุ่มผู้ขับขี่รถสาธารณะ จึงได้จัดทีมตรวจจากศูนย์บริการสาธารณสุข17 ประชานิเวศน์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 19 วงศ์สว่าง และศูนย์บริการสาธารณสุข 51วัดไผ่ตัน เพื่อคัดกรองความเสี่ยงและป้องกันโรคที่อาจเกิดขึ้นหากพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อโรคดังกล่าว เจ้าหน้าที่จะมีการแนะนำและส่งต่อไปรักษาตามหน่วยงานต้นสังกัดทันทีทั้งนี้สำนักอนามัย กรุงเทพมหานครยังจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องโดยกลุ่มประชาชนทั่วไป และลูกค้าของ ธ.ก.ส.ที่เป็นผู้ขับขี่สาธารณะสามารถเข้ารับบริการตรวจสุขภาพตามศูนย์บริการสาธารณสุขที่กำหนดไว้


นายนิพัฒน์เกื้อสกุล รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กล่าวว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับคนทุกคน โดยคนไทยกว่า 48ล้านคนทั่วประเทศ มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง)ที่คุ้มครองการเข้าถึงการรักษาและบริการสาธารณสุขแต่ด้วยข้อจำกัดบางประการทำให้ประชาชนส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึงสิทธิบัตรทอง อาทิการขาดความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิ วิธีการลงทะเบียนและเปลี่ยนหน่วยบริการคนต่างจังหวัดที่อยู่ กทม. แต่ไม่ย้ายสิทธิตามที่พักอาศัย เป็นต้นดังนั้นในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ยึดมั่นความรับผิดชอบต่อสังคม นอกจากบริการด้านการเงินการลงทุนแล้ว ยังใส่ใจและให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพของคนไทย จึงได้ร่วมมือกับสปสช.เปิดจุดรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์เชิงรุกสิทธิบัตรทองที่ ธ.ก.ส.


โดย ธ.ก.ส.มีความพร้อมให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิบัตรทองทุกสาขาแต่ด้วยหลายพื้นที่ สปสช.มีจุดให้บริการอยู่แล้ว จึงพิจารณาเฉพาะพื้นที่ไม่ซ้ำซ้อนและช่วยกระจายบริการได้มากขึ้น โดยนำร่อง 3 สาขา คือ สถานีขนส่งหมอชิตตลาดยิ่งเจริญ และสาขาย่อยวัดไทร (เขตจอมทอง)


“ความร่วมมือนี้นอกจากทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิบัตรทองเพิ่มขึ้นแล้ว ยังเป็นการดูแลลูกค้าธ.ก.ส. ในด้านสุขภาพ โดยลูกค้าของธ.ก.ส.เป็นกลุ่มคนที่ใช้สิทธิบัตรทอง จึงนับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันความร่วมมือในครั้งนี้ จึงถือเป็นการเพิ่มทางเลือกการให้บริการในการเข้าถึงสิทธิของลูกค้าธ.ก.ส. และกลุ่มเป้าหมายของ สปสช.ไปพร้อมๆ กัน และเพื่อเป็นการแสดงความห่วงใยจากธ.ก.ส. ในเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม 2562 ลูกค้าที่มาใช้บริการกับธ.ก.ส.รับประกันอุบัติเหตุทุนประกัน 100,000 บาท ฟรี”รองผู้จัดการธ.ก.ส.กล่าว


ด้าน ทพ.อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่าการจัดตั้งจุดลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง ณ จุดบริการ ธ.ก.ส.นับเป็นมิติใหม่ของการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อคุ้มครองสิทธิประชาชนให้เข้าถึงสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดย สปสช.เขต 13 (กทม.) ได้ประสานความร่วมมือกับ ธ.ก.ส.เพิ่มเติมจุดรับลงทะเบียนจากเดิมที่เปิดให้ลงทะเบียนที่สำนักงานเขต กทม. 19 เขตซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. และมีข้อจำกัดในการให้บริการ ตามวันและเวลาราชการเท่านั้นโดยการเปิดจุดให้บริการบัตรทองเพิ่มเติมที่ธนาคาร ธ.ก.ส.ทั้ง 3 สาขาจะมีเจ้าหน้าที่จาก สปสช.ประจำในการให้บริการทุกวันเป็นอีกหนึ่งทางทางเลือกที่ช่วยอำนวยความสะดวกสิทธิบัตรทองให้กับประชาชนยิ่งขึ้น


 “ที่ผ่านมา สำนักอนามัยกทม. ธ.ก.ส. บขส. และ สปสช.นั้น มีความร่วมมือที่ดีมาโดยตลอด ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว


ด้าน นางสาววิลาวัณย์สุวรรณะโสภณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด กล่าวว่า ในฐานะหน่วยงานเจ้าของสถานที่ ณ จุดบริการ ธ.ก.ส. สาขาสถานีขนส่งหมอชิตมีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบรรลุเป้าหมายในการสร้างความครอบคลุมและทั่วถึงในการมีหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทย


ทั้งนี้ 3 สาขาณ ธ.ก.ส. นำร่องในการตั้งจุดบริการสิทธิบัตรทอง คือ 1. สาขาสถานีขนส่งหมอชิตเปิดบริการ วันจันทร์–วันอาทิตย์ ในเวลา09.00-16.00น. 2.สาขาตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่เปิดบริการ วันจันทร์–วันอาทิตย์ ในเวลา09.30-16.30น.และ 3.สาขาย่อยวัดไทร เขตจอมทอง เปิดบริการวันจันทร์–วันศุกร์ในเวลา08.30-15.30 น.

Shares:
QR Code :
QR Code