จัดกิจกรรมทางกายให้ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย

ที่มา : คู่มือ ข้อแนะนำการส่งเสริมกิจกรรมทางกายการลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง และการนอนหลับ สำหรับเด็กปฐมวัย (แรกเกิด – 5 ปี) โดย กรมอนามัย และสสส.


ภาพประกอบจากแฟ้มภาพ


จัดกิจกรรมทางกายให้ปลอดภัยสำหรับเด็กปฐมวัย thaihealth


เด็กปฐมวัยยังมีความเปราะบางทางสภาพร่างกาย จึงต้องระวังเรื่องการดูแลความปลอดภัยของสถานที่และอุปกรณ์ให้สะอาด และไม่เป็นอันตราย


1. การจัดสถานที่ อุปกรณ์ และการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ ให้เล่นบริเวณพื้นเรียบ สนามหญ้านุ่ม หรือมีแผ่นกันลื่น ไม่มีของมีคม ไม่มีปลั้กไฟ ไม่ใกล้กับแหล่งน้ำมากเกินไป


2. ห้ามเขย่าหรือโยนตัว เพราะอาจเกิดอันตรายต่อสมองเด็กได้


3. ควบคุมอุณหภูมิ ไม่ให้หนาวหรือร้อนเกินไป ไม่โดนแดดจ้าเป็นเวลานาน ดื่มน้ำให้เพียงพอ


4. ระวังเรื่องการตกเตียงหรือเปล ให้มีซี่ราวกันตกห่างกันไม่เกิน 6 เซนติเมตร ทุกด้านมุมเสาไม่มีส่วนยื่นเกินกว่า 1.5 มิลลิเมตร เบาะที่นอนห่างจากซี่ราวแต่ละด้านไม่เกินด้านละ 3 เซนติเมตร

Shares:
QR Code :
QR Code