จัดการประชุมนานาชาติ ภายใต้หัวข้อหลัก “Public Health Approaches toward Sustainable Development”

featured

สสส.และสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสมาคมอนามัยแห่งประเทศไทยและกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 22-26 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงทพมหานคร ภายใต้หัวข้อหลัก “Public Health Approaches toward Sustainable Development”

Shares:
QR Code :
QR Code