จริงหรือไม่ ถ้าใช้แอลกอฮอล์เจลเวลามือเปียก จะฆ่าเชื้อโควิด-19 ได้น้อยลง

จำนวนดาวน์โหลด : 1728 ดาวน์โหลด
Shares:
QR Code :
QR Code