งาน “เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่”

featured

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ลานกลางสะพานจอมเกล้า จ.เพชรบุรี นายสนิท ขาวสอาด ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี รศ.ดร.จุมพล รอดคำดี ประธานคณะกรรมการบริหารแผน คณะที่ 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และนายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกันเปิดกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะทางปัญญาบนฐานชุมชน “มหกรรมพื้นที่สร้างสรรค์ เพชรบุรี ดีจัง ไปยาลใหญ่” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ณ พื้นที่ใจกลางเมืองเพชรบุรี ได้แก่ วัดใหญ่สุวรรณาราม เวทีลานน้ำพุ หน้าศาลา ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี สถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบุรี วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร สถาบันอาศรมศิลป์ สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) และความร่วมมือจากชาวชุมชนในพื้นที่จัดงานและพื้นที่อื่น ทั้งภาครัฐภาคเอกชน

Shares:
QR Code :
QR Code