งาน “ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย”

featured

ภาพบรรยากาศ งาน “ปลดล็อกวิกฤตเชื้อดื้อยา ด้วยรากฐานการอ่านในเด็กปฐมวัย” แถลงผลการศึกษาการใช้หนังสือ “กุ๊กไก่เป็นหวัด” และ “กระจิบท้องเสีย” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , ศูนย์วิชาการเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา (กพย.) , แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน , กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ , สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ศูนย์การเรียนรู้เอนกประสงค์ อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code