งานได้ผลคนเป็นสุข

งานได้ผลคนเป็นสุข 

 

            งานยิ่งใหญ่ปลายปีที่ผ่านมา งานวันนักบริหารงานบุคคลประจำปี 2553 (hr day 2010) ซึ่งถือเป็นจุดนัดพบของนักบริหารทรัพยากรบุคคล จากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคการศึกษา โดยภายในงานมีทั้งการจัดนิทรรศการ การออกบูธจากบริษัทต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้รับทั้งความรู้ สาระอย่างครบครัน

 

            ในสถานการณ์ของโลกปัจจุบันที่ เศรษฐกิจการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อมมีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ซับซ้อนมากจนยากที่จะควบคุมได้เหมือนในอดีต การบริหารองค์กรในโลกปัจจุบันและอนาคตจึงเป็นสิ่งท้าทายต่อการ “ทำอย่างไร?” ที่จะสามารถนำพาองค์กรให้อยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งมีหลากหลายปัจจัย หลากวิธีเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของแต่ละองค์กร อย่างเช่น สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) ได้นำหนังสือ งานได้ผลคนเป็นสุข – healthy organization productivity นำมาแจกบอกต่อเผยแพร่เป็นความรู้กันในงานครั้งนี้ด้วย

 

งานได้ผลคนเป็นสุข

 

            บทนำโดย นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้จัดการแผนงานสุขภาวะองค์กรภาคเอกชน ของ สสส. ได้แนะนำการสร้างองค์กรแห่งความสุข ด้วยความสุขไว้ 8 ประการ ซึ่งเป็นอีกหนทางหนึ่ง ที่ทุกองค์กรสามารถนำไปปรับใช้ เพื่อสร้างองค์กรที่ทำให้คนทำงานมีความสุข และนำพาองค์กรไปสู่อนาคตที่ดีได้ ซึ่งแนวคิดนี้ มีการจัดสมดุลชีวิตของมนุษย์ผ่านโลกสามใบที่ทับซ้อนกันอยู่ และสามารถมองความสุขออกเป็นสามส่วน คือ ความสุขของตัวเราเอง ความสุขของครอบครัว ความสุขขององค์กรและสังคม

 

นพ.ชาญวิทย์ กล่าวถึง ความสุข 8 ประการ ในการสร้างองค์กรให้มีสุข ด้วยการนิยามคำว่า happy ซึ่งเริ่มจากความสุขของตัวเราเอง อันได้แก่ happy body-สุขภาพดี คือ สุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ รู้จักใช้ชีวิต รู้จักกิน รู้จักนอน ชีวีมีสุข happy heart-น้ำใจงาม มีน้ำใจคิดถึงคนอื่นต้องรู้จักบทบาทของเจ้านาย บทบาทของลูกน้อง happy relax-การผ่อนคลาย ต้องรู้จักการผ่อนคลายกับสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต happy brain-หาความรู้ การศึกษาหาความรู้พัฒนาตัวเอง เกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน happy soul-การมีคุณธรรม หิริ โอตตัปปะความละอายและเกรงกลัวต่อการกระทำของตัวเอง happy money-การที่สามารถจัดการรายรับรายจ่ายของตัวเองได้

           

งานได้ผลคนเป็นสุข

 

            happy family-การมีครอบครัวอบอุ่นและมั่นคง ความสุขของครอบครัว จึงเป็นกำลังใจที่สำคัญในการทำงานให้เกิดความสุขขององค์กรและสังคม เพราะการสร้าง “องค์กรแห่งความสุข”เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เป็นเรื่องท้าทายสำหรับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งเป็นโลกอีกใบแนบซ้อนกันอย่างแนบแน่น happy society-สังคมดี มีสังคม และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานและใช้ชีวิต

 

            ผลจากองค์กรสร้างสมดุลชีวิตทั้ง 8 ประการ จะนำไปสู่คนทำงานที่มีความพร้อมในด้านต่างๆ มีสุขภาพที่ดี มีน้ำใจในการทำงาน มีคุณธรรม มีความกตัญญู มีการเรียนรู้เป็นมืออาชีพในงาน รักและดูแลครอบครัวได้ดี รักและดูแลองค์กร/ สังคมได้ เมื่อคนทำงานมีความพร้อมย่อมส่งผลต่อองค์กรจากคนทำงานที่มีความสุข คือ เพิ่มความพึงพอใจในการทำงาน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้พนักงาน ทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น

 

 

 

 

 

ที่มา: หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ โดย ชุติมา สุวรรณเพิ่ม

 

update : 05-01-54

อัพเดทเนื้อหาโดย : ศิรินทิพย์ อิสาสะวิน

 

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ