งานแถลงข่าว พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

featured

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในงานแถลงข่าว “พ.ร.บ.การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น: เด็กเยาวชนได้ประโยชน์จริงหรือ?” เปิดทางวัยรุ่นตั้งท้องสามารถเรียนต่อ-เข้าถึงบริการสุขภาพ-โรงเรียนจัดสอนเพศศึกษารอบด้าน-ได้รับการสนับสนุนให้สามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างมีคุณภาพ โดยความร่วมมือของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ หรือ UNFPA มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง มูลนิธิแพธทูเฮลท์ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/R7MTaZ

Shares:
QR Code :
QR Code