งานแถลงข่าว งาน เดิน-วิ่ง GOOD GUY RUN 2023

GOODGUYRUN

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว งาน เดิน-วิ่ง “GOOD GUY RUN 2023” เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ณ ห้องนนทบุรี 2 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

Shares:
QR Code :
QR Code