งานแถลงข่าวให้ข้อเท็จจริงกรณีบริษัทบุหรี่เตรียมล้มคำสั่งพิมพ์คำเตือนขนาดใหญ่

featured

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานแถลงข่าว บริษัทบุหรี่เตรียมล้มคำสั่งพิมพ์คำเตือนขนาดใหญ่ ณ ห้องดวงกมล ชั้น2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

Shares:
QR Code :
QR Code