งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทยฯ

featured

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่โรงแรม เดอะ สุโกศล ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ จัดแถลงเปิดตัวรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลกระทบในประเทศไทย พ.ศ. 2556 และรายงานสถานการณ์การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2554

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/9r6sjW

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ