งานแถลงข่าว“เดินทางท่องเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก”

featured

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 14.30 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานงานแถลงข่าว“เดินทางท่องเที่ยวสงกรานต์ปลอดภัย ด้วยที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก” พบกับ สถิติบาดเจ็บ-เสียชีวิต ของเด็กไทย ขณะเดินทางช่วงสงกรานต์ พร้อมทำความรู้จักโครงการ “รักลูก..ให้รอดปลอดภัยเมื่อใช้รถ” โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ หัวหน้าศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี นางนัยนา ขนอนเวช ผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลทานตะวัน พร้อมร่วมพูดคุยกับครอบครัวตัวอย่าง ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กบนรถยนต์

Shares:
QR Code :
QR Code