งานแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน

featured

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2556 สถาบันเด็กฯ ม.มหิดล ร่วมภาคีจัดงานวันเด็กปีแรก มุ่งให้เด็กเป็นปัญญาของแผ่นดิน พร้อมเปิดข้อมูลคำขวัญเด็ก ตั้งแต่ปี 2490 – 2556 มี 51 คำขวัญ 3 คำที่ใช้บ่อยสุด คือ “ขยันและเรียน-วินัย-คุณธรรมจริยธรรม” ส่วน 3 คำใช้น้อยที่สุด ความสุข-พอเพียง-จิตสาธารณะสะท้อนให้เห็นคำขวัญแต่ละปีเป็นเพียงวาทกรรมที่ผู้ใหญ่มอบให้เด็ก เสนอสร้างความสุข-ความรัก ให้เด็ก จัดพื้นที่สร้างสรรค์เรียนรู้ช่วงปิดภาคเรียนทุกปี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/52U3JL

Shares:
QR Code :
QR Code