งานแถลงข่าวกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลก และสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม

featured

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากวิกฤตสถานการณ์ปัญหาโรคไต ในปัจจุบันพบว่าประชาชนมีปัญหาสุขภาพเพิ่มขึ้นจากสถิติการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในปี 2555 มีจำนวนที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการดำเนินชีวิตของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล ไม่ปลอดภัย และบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม มากเกินไป จนมีผลเสียต่อสุขภาพและเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://goo.gl/6JYnjx

Shares:
QR Code :
QR Code

ใส่ความเห็น

ระบุข้อความ