งานแถลงข่าวการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion

featured

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการแถลงข่าวการจัดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21(The 21st IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ส.ค.นี้ ที่ศูนย์ประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www4.thaihealth.or.th/healthcontent/special_report/35986

Shares:
QR Code :
QR Code